**உங்களுடைய மங்களகரமான நிகழ்வுகள் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் அதே நேரம் உலகில் எங்கிருந்தும் உங்கள் உறவினர்கள் பார்த்து மகிழ‌ முடியும் என்பதை வாடிக்கையாளர்களுக்கு அறியத்தருகிறோம்.     **உங்களுடைய நிகழ்வுகளுக்கான மண்டப ஒழுங்கு,மணவறை,மண்டப அலங்கார வேலைகள் மற்றும் ஒளி,ஒலி வசதிகள் எங்களால் செய்துதரப்படும்.
Our Decoration
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
 1   2   Next 
.........

......................SponsorAds! ....................
gg,nv,vn,vn,v,